SKOLEPROSJEKT

 

molekule ønsker å bidra

 

I molekule ønsker vi å være et selskap som ikke bare bidrar til å gjøre de norske hjem enda vakrere, men også å ta vår del av samfunnsansvaret. Vi ønsker å gi tilbake til de som trenger det. Derfor blir våre produkter blir laget i Nepal – et av de fattigste landene i verden. Vi er opptatt av etisk handel. Derfor blir teppene våre produsert for hånd av nepalske kvinner under gode arbeidsforhold.

 

 

Framtiden ligger i våre barns hender

 

Vi velger ikke hvor vi er født, men vi kan forandre ting rundt oss om vi har de riktige forutsetningene. Det kan høres som en klisjé, men det er helt sant: Et lands framtid ligger i våre barns hender. Vi tror sterkt på at det å hjelpe barna med å få riktig utdanning er den beste måten å påvirke deres egen fremtid på og forhindre at fattigdommen går i arv.

 

 

Over tre millioner barn ble rammet

 

I april og mai 2015 ble situasjonen enda vanskeligere for nepalske barn. 3,2 millioner barn ble rammet av kraftige jordskjelv. Mange barn var vitner til at familiemedlemmer ble revet vekk. Hus og hjem ble ødelagt. Fortsatt bor mange under bølgeblikk og i provisoriske hjem. Nesten én million barn mangler fortsatt en skole å gå til. Skolen kan gi stabilitet og trygge omgivelser i en vanskelig hverdag. Her kan barn fortsatt være barn.

 

Plan International Norge som samarbeidspartner betyr trygghet

 

For oss i molekule er det viktig å ha trygghet for at hjelpen går til de som trenger det mest, og at pengene blir brukt på en god måte. Vi har derfor valgt å støtte et prosjekt i samarbeid med Plan International Norge. Plan har arbeidet i Nepal i nesten 40 år, og samarbeider med 480 nepalske lokalsamfunn. De kjenner derfor landet godt og vet hvor behovet for hjelp er størst. Molekule støtter et prosjekt hvor Plan skal bygge opp igjen skoler i områder som ble hardt rammet av jordskjelvene. Les mer om hvordan Plan jobber i Nepal: https://www.plan-norge.no/landrapporter/nepal

 

Hvert molekule-teppe teller  

 

Hvert eneste molekule-produkt betyr et bidrag til en skole og forandring av framtiden til et skolebarn i Nepal. Her er noen eksempler på hva du bidrar med når du kjøper et molekule-produkt: Hvert solgte 90 cm teppe gir et skolebarn skolebøker, blyanter og skolesekk – ting vi tar som en selvfølge her i landet, men som er en stor utgift for en fattig familie i Nepal. Et 140 cm teppe betyr at vi kan sende en lærer på kurs for å lære om katastrofeforebygging som skal brukes i undervisningen. (Alle eksemplene over er symbolske summer og verdier. Det betyr at pengene som molekule donerer for hvert produkt, går inn som et bidrag til prosjektet med gjenoppbygging av skoler i Nepal. Plan International fordeler og prioriterer bruken av pengene.)

Uten å ha en skolebygning til undervisning er det selvsagt lite poeng i å ha pulter og skolesekker. Derfor bidrar ditt molekule-teppet også til arbeidet med gjenoppbygging av skoler. De byggene (og klasserommene) som er avbildet er av midlertidige skolebygg som er satt opp i påvente av bygging av nye skoler. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Tusen hjertelig takk for at du velger molekule-tepper og bidrar til dette viktige arbeidet!